Jdi na obsah Jdi na menu
 


PANNA 23. 8. – 22. 9.

P

řizpůsobení

Vládnoucí planeta: Merkur

Živel: země

Kvalita: proměnlivá/jin

Motto: „Zkoumám“

Roční období: doba sklizně

Tělo: střeva, trávicí trakt, látková výměna

Panna je znamením sklizně. Často bývá zobrazována jako řecká bohyně Démétér se zralým klasem

v ruce. Ego, vědomí, že člověk je nezávislou, samostatnou s osobností s možností neomezeného sebevyjádření

v podobě tvorby, dospělo ve znamení Lva k vrcholu svého vývoje. Vrchol léta je za námi, dny jsou stále kratší,

noci chladnější a člověk se začíná zabývat přípravami na zimu: slizní hmotných i duchovních plodů roku.

Doba panny je obdobím reflexe, opětovného zaměření se na sebe. Ověřujeme výsledky své dosavadní

činnosti a vývoje a pokud je to nutné, můžeme je korigovat. Rozlišovací schopnost a kritičnost, schopnost

zevrubné analýzy pomáhají panně rozhodnout, co je důležité a nutné pro další vývoj, pro přežití ve změněných

podmínkách spíše skoupého zimního období, a co je nadbytečné nebo dokonce škodlivé. Tak „zpracovává“ plody

léta a zkušenosti z předchozího vývoje.

Zrozenci panny jsou mistry v přizpůsobivosti a umějí své chování a jednání sladit s danými

podmínkami. Přispívá k tomu i jejich záliba v detailech. Nestačí jim vědět, jak nějaká věc funguje, chtějí přijít

na to, jak by fungovala přesně, a jak by ji mohli zlepšit nebo v případě potřeby přizpůsobit změnám. Neustále

se snaží zlepšovat věci, s nimiž přichází do styky, a zefektivnit jejich funkci. To se týká i práce na poli vlastního

života, zdokonalování všedních činností a práce v zaměstnání. Pomáhá jim přitom jejich výrazný cit pro řád a

jasný, střízlivý způsob myšlení.

To vše se vztahuje na tělesné potřeby a zájmy. Panny se často zajímají o zdravý způsob života a

zdravou stravu. Snaží se udržovat své tělo a tělesné schránky svých bližních v čistotě, v pořádku a funkční.

1. dekáda: 23. 8. – 2. 9.

Vládce dekády: Slunce

Této dekádě Panny odpovídá doba sebereflexe, pohledu do nitra a má vratu k sobě. Je to čas

bilancování a přizpůsobení se změněným podmínkám. Léto, přetékající hojností všeho, i osobních sil,je pryč. S

ohledem na nastávající zimu musíme plánovat, organizovat, abychom co nejlépe využili a zpracovali materiální i

duchovní ovoce, které nám rok přinesl. Rozlišovací schopnost a kritičnost nám pomohou podrobně analyzovat

dosavadní vývoj a opravit Chyby. Panna vládne svou silou, cílevědomě a účelně ji prosazuje a důkladně

zvažuje, jak by dosáhla kýženého výsledku.Získává nutné rezervy,aby byla dostatečně odolná a přestála bez

úhony nastávající období.

Heliotrop

Chemické složení: SiO2 + chlorit, oxid

Stopové prvky: hliník, železo, hořčík

Krystalová struktura: trigonální

Heliotrop znamená řecky „ ten, který obrací Slunce“. Volně přeloženo, „obrácení k vnitřnímu Slunci“,

které souvisí se sebereflexí, charakteristickou při první dekádu Panny. Obsah hořčíku na jedné straně působí

zklidňujícím a uvolňujícím vlivem, posiluje schopnost koncentrace i schopnost přizpůsobit své chování změnám.

Na druhé straně obsah železa posiluje odvahu a vůli ke změně a zlepšení sávajících poměrů. Heliotrop tedy

člověku přináší sílu zamyslet se nad sebou v přechodných dobách, vidět svou sílu i slabost, analyzovat situaci a

je-li nutné, učinit opravy. Díky tomuto „přijetí daného stavu“ a prosazení nezbytných změn se duchovní,

duševní a tělesné síly nově „uspořádají“, což má vysloveně pozitivní vliv na zdraví, dobrý pocit ze života a

výkonnost.

Činí nás duchovně přizpůsobivými a pomáhá nám zaujmout pevný postoj i v nečekaných situacích,

optimálně se přizpůsobit novým podmínkám a využít své síly účelně a promyšleně.

To vše se pak odráží i v tělesné rovině, neboť přizpůsobivý organizmus je zdravější a odolnější vůči

vnějším vlivům. Heliotrop nám pomáhá vybudovat si imunitu vůči infekcím. Aktivuje přitom nespecifikovanou

obranu a v medicíně je známý jako „echinacin“. Při správné aplikaci vůbec nedochází k propuknutí infekce.

Zlepšuje kvalitu tělních tekutin a upravuje rovnováhu kyselin a zásad, posiluje vitalitu a schopnost

regenerace. Aktivuje imunitní systém, snižuje horečku,působí proti zánětům a lokálním infekcím a urychluje

hojení ran.

Utišuje bolest a křeče a ulehčuje porod.

2. dekáda: 3. 9. – 12. 9.

Vládce dekády: Venuše

Druhá dekáda znamení panny představuje duchovní, psychické a fyzické zdraví a očistu. Zdraví na

všech úrovních je tu úzce spojeno se schopností jasně rozlišovat mezi tím, co je nezbytně nutné pro materiální

přežití a duchovně-duševní vývoj, a co je pouze škodlivý a nepotřebný balast, který se musí zničit nebo vyhodit.

Člověk, který se oprostí od nepotřebných břemen, je flexibilnější a dokáže lépe čelit všem požadavkům

každodenního života.

Rovnovážný stav na všech úrovních bytí prožíváme jako „zdraví“. Příjmy a výdaje jsou vyrovnány,

nedáváme víc, než máme a nebereme než potřebujeme. Cítím se být napojeni na vyšší řád, v rámci kterého se

o nás někdo pečuje a k němuž můžeme přispět tam, ke jsme, podle daných možností a nejlépe, jak umíme.

Člověk si je vědom povinností, které na něj klade pozemská realita, uzavírá mírovou smlouvu se všedním dnem

a může si tak užívat krásy, kterou poskytuje svět. Zdraví se stává nejen pocitem souznění a souladu se sebou

samým, nýbrž i se svým okolím: znamená „blažené bytí“.

Chryzopras

Chemické složení: SiO2, oxid

Stopové prvky: nikl

Krystalová struktura: trigonální

Chryzopas, kámen druhé dekády Panny, patří k rodině chalcedonů a ve starověku byl přidělen planetě

Venuši. Symbolizuje však nikoli tělesný, smyslový aspekt této „bohyně lásky“, nýbrž čistou, nebeskou lásku

ideálu harmonie a vyrovnanosti na všech úrovních bytí.

Obsah niklu v chryzoprasu, který mu dává barvu zelených jablek, podporuje očistu a detoxikaci na

všech rovinách. Posiluje přitom schopnost rozpoznat, kterou vlastnost ještě potřebujeme a má pro nás smysl, a

která je nepotřebná a škodlivá.

Pomáhá nám zbavit se „negativních“ myšlenkových návyků a soustředit se na „pozitivní“ záležitosti.

Mění přitom „filtr vnímání“, který selekcí vlivů určuje vnitřní zaměření člověka.

V tělesné oblasti povzbuzuje vylučování jedovatých nebo zátěžových látek a posiluje tak přizpůsobivost

a zdraví celého organizmu. V dušení rovině podporuje uvolňování nepříjemných pocitů a představ a působí proti

nočním můrám, úzkosti, smutku a podrážděnosti.

Když skončí očistné procesy, všechny úrovně bytí se nalézají v novém uspořádání. Tělo, duše a duch

jsou v rovnováze, vnímají úkoly, které mají plnit a svůj vymezený prostor. Člověk prožívá vnitřní harmonii a

spojení s okolím, všeobsahující pocit souznění i hlubokou důvěru ve vyšší řád. Cítí se jako součást vyššího

celku, k němuž přispívá svým dílem podle svých schopností a možností, a s radostí svědomitě plní své úkoly a

závazky. Vědomě prožívá krásu, hodnotu a plnost pozemské existence a kráčí v ústrety životu s optimizmem a

jasnou vyrovnaností.

Chryzopras pomáhá při nervových onemocněních psychického původu a sexuálních problémech,

uvolňuje a posiluje důvěru a oddanost. Uklidňuje nervy a léčí lehké formy hysterie a paranoie. Svým očistným

působením podporuje léčení neurodermitíd a houbových onemocnění.

3. dekáda: 13. 9. – 22. 9.

Vládce dekády: Merkur

Merkur, symbolizující sílu analytického rozumu, který je všeobecně spojován se znamením Panny,

v této dekádě představuje především jasné, střízlivé myšlení, ovlivněné spíše praktickými úvahami než pocity.

Člověk velmi podrobně promýšlí své jednání a chování a plánuje i detaily. Teprve důkladnou analýzou všech

postupů, součástí a souvislostí může správně pochopit něco ze způsobu, na základě kterého „funguje“, a tak ho

může optimálně a efektivně využít. Díky svému pozorovacímu talentu a smyslu pro všechny jednotlivosti může

Panna měnit a zlepšovat daný stav. Také svou soudnost získává pouze tehdy, když věc skutečně prozkoumá a

pochopí. Svá rozhodnutí pak zakládá na dokazatelných faktech, nikoli na subjektivních pocitech.

Skutečné pochopení a přesný, metodický a logický postup tvoří základ pro efektivní práci a organizač

schopnosti, jimiž je Panna vyhlášena a kvůli nimž si ji také lidé váží.

Detailní průzkum zavede Pannu často i do duchovních dimenzí, kde poznává tytéž principy, jimiž se řídí

malé i velké. Dokáže pak smysluplně spojit duchoví úsilí a materiální potřeby.

Ametyst

Chemické složení:SiO2, oxid

Stopové prvky: železo

Krystalová struktura: trigonální

Jeho jméno je řeckého původu a znamená „neopojený“. Podporuje střízlivé uvažování, jasnou hlavu,

logické myšlení, neutralitu a soudnost.

Jeho vliv se zakládá především na zajímavém fenoménu, který lze dobře pozorovat právě u ametystu.

Skládá se zejména z dioxidu křemíku a křťálu, obsahuje však i malé množství železa. Obsah železa je tak

nízký, že se téměř nedá dokázat a proto se neuvádí ani v chemickém vzorci. Přesto je to železo, které určuje

jeho působení a zbarvení. Kvůli „homeopaticky“, malému obsahu se typický vliv železa úplně mění. Obvykle

vyvolává spíše „horko“, podporuje pohyb, iniciativu, nadšení a vůli – v ametystu je však jeho vliv zklidňující.

Podporuje skromnost, neutralitu a soudnost. Člověk získává čas na chvíli se zamyslet, pouvažovat nad důsledky

svého jednání a pečlivě si naplánovat příští kroky. Snaží se skutečně porozumět věcem, jimiž se zabývá a

věnuje pozornost i nejmenším detailům. Pracuje efektivněji, stihne víc za kratší dobu a vynaloží podstatně

méně energie, a proto má nakonec pocit, že má víc času.

Důkladným pochopením funkce hmoty získává také vzhled do duchovních souvislostí a souhry ducha a

hmoty, přesně podle starého hermetického pravidla „jak nahoře, tak i dole“. To naznačuje i fialová brva

ametystu: fialová je červená a modrá. Červená symbolizuje pudy, sílu, zajišťující materiální přežití a modrá

chladnou, jasnou sílu ducha. Oboje se slévá ve fialovou.

Ametyst pomáhá využívat tělesné a duševní potřeby a touhy v duchovním snažení a obě síly spojit ve

konstruktivní spolupráci.

Tělesně zklidňující a duchovně povzbuzující vliv ametystu se znovu vynořuje v jeho působení na

spánek a snový život. Pomáhá při nespavosti, jejíž příčinou je nervová přetíženost a velké napětí. Uvolňuje a

umožňuje zpracovat události dne v podobě snů. Po nějaké době intenzivního snění se spánek opět zklidní a

stane se léčivým. Dokážeme ho lépe využit a spát tak kratší dobu.

Harmonizující kameny Panny

Potřeba Panny pochopit svým přesným analytickým rozumem a detailů vše, čím se zabývá, jí někdy

zabraňuje v nadhledu a ztrácí tak smysl pro celek. Snadno se stává malichernou a příliš kritickou, zkrátka „dě

z komára slona“.

Rutil jí vrátí přehled, duchovní velkost a velkorysost. Mění její strach z toho, že při plánování

přehlédne něco podstatné, a z něj plynoucí neschopnost jednat, na sílu rozvinout vlastní vize a tvořivost, aniž

by se nechala omezovat údajnými věcnými námitkami. Posiluje její smysl pro správné proporce, rozveseluje a

působí antidepresivně.

Také rubelit (červený turmalín) podporuje kreativitu pozitivní myšlení panny, vidí-li svým kritickým a

perfekcionistickým rozumem všude pouze chyby. Zklamání z neuskutečněných ideálů pak často vede Pannu

k cynickému či sarkastickému chování ke svému okolí. Rubelit jí pomáhá znovu vidět pozitivní stránku života.

Podporuje uvolněný, nevážný postoj, přináší radost ze vztahů, otevřenosti,podnikavost a šarm. Panna tak opět

získá radost ze života a sexuality.

Čas Panny, znamení přechodu od individuálního (Lev) ke kolektivnímu vědomí (váhy), bývá často

obdobím velkých změn, které jsou důsledkem přizpůsobení jednotlivce změněným životním podmínkám. Je to

znamení práce, vnitřní práce na sobě i vnější práce na konkrétních věcech.Přesné rozlišování toho, co je třeba

udělat a velký cit pro povinnost způsobuje, že Panna si na sebe mnohdy nakládá příliš velké břemeno. Z toho

pramení stres, starosti pocit, že takové množství práce nelze nikdy zvládnout. Charoit jí pomůže překonat

změny. Dává Panně spontánnost, rozhodnost a odhodlání prstě začít a překonat vnitřní i vnější odpor.

Umožňuje jí postupovat krok za krokem, soustředit se na přítomnost a nenechat se ovládnout množstvím a

různorodostí úkolů.