Jdi na obsah Jdi na menu
 


BÝK 21. 4. – 20. 5.

Upevnění, využití síly

Vládnoucí planeta: Venuše

Živel: země

 

Kvalita: pevné/jin

Motto: „Vlastním a utvářím“ Roční období: doba, kdy rostliny zapouštějí kořeny a sílí Tělo: Krk, týl, ústa, hrdlo, jícen, ramena To, co započalo ve Skopci uvolněním energie a prožitkem svébytné identity, je nyní v pevnémzemském znamení Býka upevněno a stabilizováno. Životní síla, která spontánně vytryskla kvůli tomu, abyprožila sebe samu, se zužitkovává pro konkrétní účely a cíle. Vědomě se využívá na formování a přetvářeníhmoty.V přírodě nastává čas růstu a také dochází k utváření materiální formy. Malý výhonek přijímá výživuz půdy a raší z něj kořeny a listy.Býk umí ocenit dary přírody a využít je ve svůj prospěch. Jeho silnou stránkou je logické, rozumnéjednání, které se orientuje na to, co vyžaduje viditelná realita.Svou sílu čerpá z tradice, zakořeněn v kulturním dědictví, které ho živí jako živná půda mladé rostliny. Tradiční hodnoty mu vytvářejí pevný rámec pro bezpečný růst. Jeho cílem je jistota materiální základny života atělesných potřeb, jako i získání a udržení pevných, nerozborných hodnotových měřítek, které tvoří základ jehoosobnosti.Z toho všeho vyrůstá mocná, důvěru vzbuzující vnitřní síla a stabilita, kterou zrozenci Býka častovyzařují. Jen málo věcí jimi dokáže otřást, stojí pevně oběma nohama na zemi. Dovedou velmi vytrvalepracovat na svých projektech a jsou silně vázáni pna přírodu, hmotu a vše vnímatelné smysly. Mají vždy dostčasu a trpělivě nechávají věci zrát, aby si nakonec po všech stránkách užívali plodů své práce – neboť zrozenciBýka milují především krásné a příjemné věci, které tento svět nabízí.

 

1. dekáda: 21. 4. – 30. 4.

Vládnoucí planeta: Merkur

Merkur, který ovládá tuto dekádu, symbolizuje sílu vědomého chápání, rozum. Umožňuje nám spoutatdynamické životní síly a účelně je využít.Tento proces bychom si mohli představit na obrazu hráze, která omezuje sílu divé vody, z níž sezískává elektřina. Podobněv této fázi vývoje rozum ovládá emoce a využívá jejich dynamiku pro své cíle.Býk se v této dekádě vyznačuje logickým a zejména praktickým myšlením, spojeným s velkouemocionální dynamikou. To vše ho vede k vědomému přetváření hmoty a vlastního života. Získává takvytrvalost a schopnost vytvořit si bezpečnou základnu potřebnou k zachování života.

 

 

 

 

 

 

Chryzokol

Chemické složení: CuSiO3 + 2H2O , cyklosilikát

Stopové prvky: hliník, železo, fosfor

Krystalová struktura:jednoklonná

Chryzokol je modro-zelený kámen a již v jeho barvě se projevuje plodné spojení rozumové, mentální

síly (modrá) a citové, emocionální síly (zelená), které je charakteristické pro tuto dekádu Býka.

Kámen vzniká zvětráváním měděné rudy za působení kyseliny křemičité, která může zčásti vznikat rozkladem organických substancí (rostlin, zvířat). Připisuje se mu také příznivý vliv na komunikaci s rostlinami. V každém případě posiluje vztah k zemi a přírodě. Ochlazující a uklidňující vliv chryzokoli lze přičíst jeho vzniku za relativně nízkých teplot, což souvisí s „chladným“ rozumem a praktickou rozvahou první dekády Býka. Také jeho utváření nad úrovní spodní vody podporuje racionální myšlení, neboť nám pomáhá povznést se „nad pocity“, symbolizované vodou. Další, emocionálnější stránku chryzokolu, reprezentuje jeho obsah mědi. Měď podporuje vynořování se pocitů a obrazů, pomáhá nám však zaujmout k nim odevzdaný a vyrovnaný postoj. Chryzokol všeobecně pomáhá

zachovat si „chladnou hlavu“.

Pokud nepotlačujeme své pocity a potřeby, ale zpřístupníme je svému vědomí, aniž bychom se jimi dali přemoci nebo ovládnout, můžeme je pak využít jako „pohonnou látku“ při uskutečňování svých přání a cílů. Poznáme, co bychom chtěli a co potřebujeme, a svou sílu tak můžeme vědomě vynaložit na to, abychom toho

dosáhli.

Díky emocionální vyrovnanosti, kterou nám chryzokol zprostředkovává tím, že uvádí rozum (vědomé úsilí) a cit (emocionální potřeby) do souladu, získávám stálost a vnitřní stabilitu, charakteristickou pro Býka, a schopnost setrvat ve svém úsilí přes všechna úskalí života. Na tělo působí chladivě. Snižuje teplotu, zabraňuje zánětům, uklidňuje a uvolňuje napětí. Má pozitivní vliv na Hlavu a hrtan, které tělesně korespondují s Býkem, a pomáhá při zánětu mandlí. Podporuje činnost jater, růst buněk a celkovou tělesnou stavbu. Jelikož chryzokol kvůli své houbovité stavbě silně absorbuje, tj. pohlcuje vibrace, měl by se při delším

používání pravidelně čistit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. dekáda. 1. 5. – 10. 5.

Vládnoucí planeta: Měsíc

Druhá dekáda souvisí především s povědomím tradice u Býka. Odumřelé rostliny a zbytky ostatních živých organizmů vytvářejí v přírodě humus, novou prsť pro příští generace.Podobně tvoří zkušenosti předků, jejich materiální, duševní, duchovní hodnoty a kulturní výdobytky, úrodnou půdu, z níž vyrůstá současný život. Pokud pozorujeme, co se děje, když se lidé odcizí své kultuře a odříznou se od svých „kořenů“, pak zjistíme, kde se skrývají zdroje síly – v duševním světě a ve světě obrazů (Měsíc), v kultuře a jejích tradičních

hodnotách.

Život Býka se zakládá na zkušenosti pevného zakořenění ve vlastním duševním světě. Vědomě či nevědomě mu tato zkušenost tvoří základnu, ze které může růst a utvářet svůj život. Dává mu jistotu a stálé sebevědomí. Z ní čerpá svou vnitřní sílu a stabilitu, trpělivost a spokojenost. Může si pak užívat svých

pozemských statků, jasně si uvědomovat své tělesné i duševní potřeby a také je naplňovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanturin

Chemické složení:SiO2 Kal2 ((OH,F)2/AlSi3O10), křemen, oxid

Stopové prvky: chrom

Krystalová struktura: trigonální

Vnitřní klid a silné „uzemnění“, které jsou pro Býka tak charakteristické, nacházíme i v působení

avanturinu.

Díky obsahu kalia a chromu ruší nesoulad v citové oblasti a podporuje duševní zdraví, regeneraci i

pocit vlastní hodnoty. Dodá nám vnitřní klid a spokojenost, jsme-li netrpěliví a máme pocit, že jsme pod vnitřním tlakem a nic se nám nedaří. Avanturin před námi otevírá určitý vnitřní prostor, útočiště pro náš duševní svět a obrazotvornost, v němž se můžeme cítit uvolněně a bezpečně, takže se můžeme vyrovnat s jitřivými pocity a myšlenkami. Rychle získáme pevnou půdu pod nohama a přístup ke zdroji své vnitřní síly, neboť se rozpomeneme, kým vlastně jsme a co chceme. Můžeme se jednou provždy zbavit vnitřních a i vnějších omezení. Avanturin nám přináší schopnost postavit se ke všem nutným závazkům a povinnostem s nezbytnou odvahou, ale i vyrovnaností člověka, jenž si uvědomuje, že vše potřebuje svůj čas k tomu, aby vyrostlo a dozrálo. Člověk, který je vyrovnaný a klidný v citové oblasti, bude spokojenější a stabilnější. Bude si více vědom svých skutečných duševních a tělesných potřeb, vytvoří pro ně potřebný prostor a naučí se

v klidu si užívat „pozemských“ radostí.

Svým spojením s vnitřním světem nás avanturin podporuje ve „snění“ (Měsíc) a v uskutečňování svých „životních snů“ (Býk) Na tělesné úrovni posiluje a regeneruje srdce a díky svému uklidňujícímu, uvolňujícímu a stabilizujícímu vlivu se může využívat v prevenci proti infarktu nebo při léčení jeho následků. Pomáhá při

poruchách spánku a přináší plevu při různých psychosomatických neduzích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dekáda: 11. 5. – 20. 5.

Vládce dekády: Saturn

Třetí dekáda uzavírá fázi stabilizace. Tělesný růst končí, jsou vytvořeny materiální podmínky pro život a přežití. Vztah Býka ke všemu pozemskému a materiálnímu se projevuje v jeho výrazném smyslu pro realitu a v pragmatizmu. Smysluplné je vše, co má hmatatelné účinky, a hodnota věci nebo činu se poměřuje viditelným úspěchem. Myšlení a jednání se vyznačuje jednoduchostí účelností.

Cíle o něž Býk usiluje, jsou většinou z tohoto světa, jsou konkrétní a hmatatelné, a on je neobyčejně

 

 

 

 

vytrvale a odhodlaně pomalu, ale jistě uskutečňuje.

Záhněda

Chemické složení:SiO2, krystalický křemen oxid

Stopové prvky: hliník, lithium, sodík

Krystalová struktura: trigonální

V nerostné říši odpovídá záhněda výše zmíněným „býčím“ vlastnostem. Podporuje především

schopnost vyrovnat se s materiální nevyhnutelností, s tzv. realitou všedního dne.

Přitom je zapotřebí vlastnosti, která má zvláštní význam – je to schopnost začít, pokračovat a zejména věc dokončit. Nedokonalost v některém z těchto bodů je často důvodem, proč lidé v životě ztroskotávají. Pokud někdo něco začne, chvíli v tom pokračuje, ale není schopen to dovést do konce, nachází se často ve stavu velkého zmatena není pak již schopen cokoli dělat. Má příliš mnoho neuzavřených cyklů, takže neví, co má vyřídit dřív, a nakonec již nemá sílu vůbec něco podniknout. V každé neuzavřené věci je totiž uvězněna část jeho energie. Postupně ztrácí kontrolu nad svým životem. Schopnost této vlády je vlastností třetí dekády Býka a záhnědy. Tento kámen tedy posiluje duchovní a emocionální kontrolu.Pomáhá nám ovládnout vnitřní oheň, zaměřit ho na určitou pozemskou aktivitu a vytrvale pracovat na uskutečnění vlastních cílů (sodík). Podporuje soustředěnost, rozhodnost, cílevědomost a výdrž. Činí myšlení jasným a střízlivým, zaměřuje ho na praktické a dosažitelné cíle a umožňuje nám vyrovnat se s nároky, které na nás klade realita. Zvyšuje odolnost a schopnost snášet utrpení a zátěž, lépe přestát těžké časy a současně ještě přitom stihnout práci, která se prostě udělat musí. Má uvolňující a protistresové účinky (lithium). V těle uvolňuje napětí. Když ho položíme na natažený sval, potíže zmizí velmi rychle. Nejlépe působí na oblast bederních obratlů a kostrče, jelikož dolní oblast páteře (1. a 2. čakry) souvisí s materiální oblastí a

schopností zvládnout hmotnou realitu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonizující kameny Býka

Názorový a ideový základ pozorování a hodnocení reality je u Býka pevně stanoven. Propůjčuje mu důvěryhodnou stabilitu, činí ho však často těžkopádným a nepřízpůsobivým. Měňavý opál mu může dodat více

lehkosti a pohyblivosti.

Býk se většinou ovládá a jen těžko jej lze vyvést z míry. Kvůli své logice a racionalitě však často zapomíná, že je vlastně člověkem, který má city. Jeho přesvědčení, ačkoli podložená převážně logickými a

rozumnými argumenty,

Mají nicméně velmi emocionální základ. Popírá-li Býk svou citovou přirozenost a potlačuje emoce, které očividně

 

 

 

 

nezapadají do jeho obrazu světa, může se stát úzkoprsým a neústupným. Malachit mu pomáhá přiznat si své city. Může si lépe uvědomit své potlačované emoce a uvolnit jim cestu. Malachit podporuje sebepoznání, takže vnější přesvědčení mohou být znovu uvedena do souladu s vnitřním cítěním a tak znovu spočinout v základu, z něhož pramení veliká vnitřní síla. Jelikož Býk je zpravidla sebejistý a málokdy pochybuje o svých minulých rozhodnutích, jen těžko jej lze odvrátit od již jednou nastoupené cesty. Tato jinak pozitivní vlastnost se mu stává překážkou ve chvíli, kdy si nezbytné vnější okolnosti vyžadují změnu orientace. Aktinolit mu může pomoci zanechat staré a nově se

zorientovat.

Protože pro Býka je jistota velmi důležitá, rád se spoléhá na již známé a tradičně uznávané hodnoty, a je celkem konzervativně zaměřený. Mechový achát mu pomáhá rozšířit obzor, rozvíjet toleranci a otevřenost a

snadněji integrovat do svého obrazu světa vše nové a neznámé, aniž by přitom ztratil půdu pod nohama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamení: zemské, chladné
Vládce znamení: Venuše
Povaha: melancholická
Šťastná léta: 27, 28, 31-45
Soulad se znamením: Štír, Kozoroh
Souvztažná barva: tmavě zelená
Souvztažný kov: měď
Podřízená část těla: oblast krku
Kámen znamení: achát, smaragd, malachnit, chryzokol, růženín, korál, avanturin
Šťastná čísla: 7, 49, 175, 1225
Šťastný den: středa
Šťastná květina: pomněnka
Duchovní ochránce: Hermes
Příjemná vůně: vrbina

 

Charakteristika: Lidé narození v tomto znamení jsou obdařeni velkou vytrvalostí a rozhodností, silnou vůlí a energií. Bývají přející a umělecky nadaní. Býci se na svět dívají převážně z praktického hlediska. Vytrvale a neúnavně sledují cíle, které si stanovili. Mají vřelý vztah k přírodě a velké pochopení pro umění. Obklopují se pěknými věcmi a rádi si užívají slastí života. Někdy se ale mohou zdát uzavření a málo přístupní. Býci většinou nespěchají a jsou opatrní. Uznají-li ale užitečnost nějaké věci, dokážou se plnou energií zasadit o její uskutečnění. Setrvávají na svých stanoviscích a nejsou rádi, když jim do toho někdo mluví. Přestože býci dovedou vychutnávat život plnými doušky, jsou při tom dobrosrdeční a snaží se pomáhat slabším. Sami dovedou ocenit láskyplné zacházení. Největším nebezpečím pro ně samé může být jejich svéhlavost. Neradi naslouchají varování a mohou na to doplatit.

Zdraví: Býci mívají silnou konstituci, jsou odolní, ale někdy odmítají pečovat o své zdraví. Příčinou jejich zdravotních potíží může být přílišná konzumace jídla a pití a nedostatek pohybu. Jejich nos, hrdlo a uši bývají citlivé k infekcím. Bolesti krku a ztuhlost krku může souviset s partnerskými či pracovními problémy.

Pracovní předpoklady: Býci vynikají v zaměstnáních, kde je třeba klidných, praktických schopností a rozhodnosti. Nejprve si udělají dokonalý přehled o situaci a potom začnou usilovně a vytrvale pracovat. Rádi pracují samostatně svým tempem a potřebují k tomu příjemné prostředí. Snaží se dosáhnout dokonalosti. Potřebují dobré finanční ohodnocení, aby uspokojili své náročné potřeby. Mohou pracovat v přírodě, v zemědělství nebo ve stavebnictví. Všude uplatňují cit pro harmonii. Často se živí i uměním.

Láska: Pro Býky je láska přirozená jako dýchání. Ženy Býci mají snášenlivou, mírnou povahu. Jsou příjemné, praktické a velice hezké. Partnery si vybírají pečlivě a s rozvahou. Jsou dobré hospodyňky, ale vyžadují materiální uspokojení. Muži Býci bývají dobří manželé. Jsou věrní, spolehliví, domáčtí a jsou rádi pány ve svém domě. Jsou velmi vášniví, i když toho často moc nenamluví. Někdy se pod klidným zevnějškem skrývá bouřlivý temperament. Dobří partneři pro Býka jsou Blíženci, Raci, Ryby, Panny, Berani, Kozorohové. Menší konflikty jsou možné se Lvy a Štíry. Nepříznivý je vztah s Vodnářem.